Nå kan alle skum & desinfeksjonsapparat leveres med komplett røropplegg