skip to Main Content

Historie

Screen Shot 2016-06-30 at 20.43.40

Tenfjord Industrier AS har røtter helt tilbake til 1894, da brødrene Johan og Petter Tenfjord startet produksjon av et av verdens første garnspill. Det hele startet i den lille kystbygden Tennfjord, på Sunnmøre.

I 1907 konstruerte Johan Tenfjord det første garnspillet og fikk innvilget patent. I 1910 ble Tenfjord Mek. Verksted opprettet, drevet og ledet av brødrene. Ti år senere, i 1920, videreutviklet Petter et nytt type garnspill, ettersom det første patentet ble solgt. Produksjonen gikk meget bra, og Petter opparbeidet seg et marked blant annet på Island. Da Petter døde i 1961, hadde to av hans sønner, Jens og Sigurd, overtatt ansvaret for produksjonen og videreutvikling av garnspill.

Tenfjord Spillfabrikk AS, Linespillfabrikken AS, samt Spill og Vinsjer AS var alle selskap som ble opprettet og drevet av Tenfjord-familien. På bildet nedenfor er tre generasjoner presentert. Fra venstre: Kjell-Arne Tenfjord, Sigurd Tenfjord, Petter Tenfjord og Jens Tenfjord.

I 1995 blir Tenfjord Industrier opprettet, og fjerde generasjon tar over. Garnspill blir produsert i aluminium, kapstaner, høytrykksspylere og vinsjer blir etter hvert satt i produksjon og videreutviklet. En rekke annet utstyr blir også utviklet til andre næringer. I 2015 kjøper Tenfjord Industrier AS verkstedet der Spill og Vinsjer AS opprinnelig holdt til. Historien viser hvordan Tenfjord Industrier AS har opparbeidet seg viktig erfaring og kompetanse fra flere generasjoner.

Screen Shot 2016-06-30 at 21.09.28

Tenfjord Industrier AS i dag
I dag produserer Tenfjord Industrier AS produkter til kunder over hele verden innenfor både oppdrett, offshore, kystfiske og hobbyfiske. Høy kvalitet til konkurransedyktige priser, samt god kundeservice og rask leveringstid står sentralt. Videreutvikling av eksisterende og nye produkter jobbes med kontinuerlig for å oppnå nye mål for fremtiden.

Back To Top