TR2000 1 Scaled

Nytt produkt: Nettrull

TR2000

Trekking av kastenot, døfiskpose og luseskjørt

Trekkraft: 2000 kg